06.07.12

Participants of the Semi Finals

No.1 Polina PASZTIRCSAK 
No.4 Tetiana MIIUS 
No.9 Minseok KIM 
No.11 Junho YOU 
No.15 Sunnyboy DLADLA 
No.19 Olga KULCHYNSKA 
No.27 Norma NAHOUN 
No.28 Thomas BLONDELLE 
No.30 Jakob HUPPMANN 
No.32 Eeva HARTEMAA 
No.35 Jaquelina LIVIERI 
No.39 Jegyung YANG 
No.43 Olga BUSUIOC 
No.49 Rita LYNNE 
No.52 Alla VASILEVITSKY 
No.53 Eun-Kyong LIM 
No.55 Daichi FUJIKI 
No.56 Michal PARTYKA 
No.67 Suzanne VINNIK 
No.68 Dorottya LANG 
No.70 Yungee RHIE 
No.74 Anastasiya TVERDOHLIB 
No.75 Youngmin SI 
No.76 Evgeniya SOTNIKOVA 
No.78 Zheng BIN 
No.82 Irina KOSTINA
No.83 Hlengiwe MKHWANAZI
No.89 Kristina MKHITARYAN
No.91 Jennifer DAVIS
No.94 Gaseul SON
No.98 Angela BRUN
No.101 Seyoung PARK
No.105 Linda BALLOVÁ
No.109 Caner AKIN
No.114 Anna PENNISI
No.118 Otar JORJIKIA
No.120 Sang Ah YOON
No.125 Deniz YETIM
No.126 Mariana HOCHELOVA
No.131 Heather ENGEBRETSON
No.132 Beomjin KIM
No.133 Maria KORYAGOVA
No.134 Jeehye HAN
No.135 Ana DIMITRIU
No.136 Rachel KELLY

CONGRATULATIONS! 

Keine Kommentare: